Vervolgtraject kopers De Machinist blok 1 en 2

Tekenen Koopovereenkomst/Erfpachtovereenkomst en Aanneemovereenkomst

Op dit moment is het verkoopteam druk bezig met het afronden van de contractstukken van blok 1 en 2. Zodra het mogelijk is nemen de makelaars van De Machinist, contact op met de kopers voor het inplannen van een tekenafspraak. De verwachting is dat de makelaars vanaf de tweede helft van januari contact op kunnen nemen.

Voor de grond wordt er ofwel een Koopovereenkomst ofwel een Erfpachtovereenkomst gesloten. Of je kiest voor het kopen of erfpachten van de grond kan je doorgeven aan de makelaar. Twijfel je nog? NEXTHome adviseert je graag*. Op basis van jouw keuze wordt door de makelaar óf een Koopovereenkomst óf een Erfpachtovereenkomst voor je opgemaakt.
Voor de bouw van de woning wordt een Aanneemovereenkomst opgemaakt.

* in januari 2024 bedraagt de canonrente 2,75% voor 20 jaar vast! In oktober bedroeg de canonrente 3,04% voor 20 jaar vast.

Ontbindende voorwaarden

In de overeenkomsten is het mogelijk om ontbindende voorwaarden voor de financiering op te nemen. Zorg er dus voor dat je het benodigde hypotheekbedrag en het bijbehorende maandlastbedrag dat in de overeenkomsten dient te komen tijdig opvraagt bij de financieel adviseur.

Loopt jouw hypotheekaanvraag via NEXTHome? Neem dan contact op met NEXTHome en bespreek welke bedragen opgenomen moeten worden voor de ontbindende voorwaarden. Je kunt deze gegevens vervolgens doorsturen naar de makelaar.

Heb je een starterslening nodig om het appartement in De Machinist aan te kunnen kopen? Dan dient het bedrag van de benodigde starterslening opgeteld te worden bij het bedrag voor de benodigde hypotheek.

Let op: direct na ondertekening van de overeenkomsten heb je twee maanden om de financiering van het appartement rond te krijgen. Neem na het ondertekenen van de overeenkomsten dus contact op met je financieel adviseur om de hypotheekaanvraag te versturen.

Naar verwachting zal het notarieel transport plaatsvinden in Q2 2024. Wel vragen wij je om een hypotheekofferte aan te vragen met een voldoende lange geldigheidsduur, mocht het notarieel transport onverhoopt toch later plaatsvinden.

Aanvragen van de starterslening

Voor de kopers van blok 1 en 2 die een starterslening nodig hebben, volgen we de volgende stappen:
1. Dien het aanvraagformulier voor de starterslening in bij de gemeente Rijswijk:
– Loopt jouw financiering via NEXTHome? Dan stuurt NEXTHome jou het ingevulde formulier toe, onderteken je het formulier, en dient NEXTHome het formulier voor je in bij de gemeente Rijswijk.
– Loopt jouw hypotheek niet via NEXTHome? Vraag het aanvraagformulier dan op bij Stevast (mail: info@stevast.nl), je ontvangt dan van ons het aanvraagformulier.
2. Samen met de toewijzingsbrief die je ontvangt van de Gemeente Rijswijk vraag je bij het SVn je starterslening aan voor het benodigde bedrag. Wanneer je hypotheek via NEXTHome verloopt, helpt NEXTHome je met de aanvraag bij het SVn.

Vervolgtraject kopers De Machinist blok 3 t/m 5

De toewijzing van de presale vindt plaats op dinsdag 16 januari 2024.
Op dinsdagmiddag 16 januari en woensdagochtend 17 januari worden de kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen gebeld door NEXTHome. Voor deze kandidaten zijn er twee mogelijkheden:
– Je reserveert de woning. Vervolgens dient de getekende reserveringsovereenkomst binnen 24 uur getekend te zijn. Binnen 48 uur dien je de reserveringsvergoeding betaald te hebben.
– Je ziet af van de reservering

Wanneer je geen woning toegewezen hebt gekregen ontvang je op uiterlijk vrijdag 19 januari een email van de projectontwikkelaar. Kandidaten die hebben aangegeven op de reservelijst te willen staan zullen worden benaderd wanneer er een woning vrij komt.

De verwachting is dat de contractstukken voor blok 3 t/m 5 eind januari / begin februari gereed zijn. Wanneer de contractstukken gereed zijn zullen kopers door de makelaar worden gebeld voor het inplannen van een tekenafspraak. Verder volgen de kopers van blok 3 t/m 5 dezelfde stappen als hierboven omschreven voor de kopers van blok 1 en 2.