Onlangs heeft de gemeenteraad de erfpachtregeling in Rijswijk gewijzigd vastgesteld tot 1 januari 2026. Dit besluit is genomen als verkoop bevorderende maatregel. Kopers van een nieuwbouwappartement in De Machinist krijgen nu een korting van 2% op de erfpachtcanon. Deze korting geldt voor alle nog te ondertekenen erfpachtovereenkomsten en staat na het sluiten van de erfpachtovereenkomst twintig jaar vast. Door deze regeling worden de bruto en netto maandlasten bij erfpacht aanzienlijk lager zijn dan bij het kopen van de grond. Dit maakt het kopen van een appartement in De Machinist haalbaarder én betaalbaarder.

Wat is erfpacht?

Erfpacht betekent dat iemand het recht heeft om een stuk grond te houden of te gebruiken dat eigendom is van een ander. De erfpachter betaalt hiervoor een bedrag aan de eigenaar van de grond, het zogeheten erfpachtcanon. De eigenaar van de grond die de ander het recht geeft om deze grond te gebruiken, noemen we de erfverpachter.

Mogelijkheid voor erfpacht in De Machinist
Het instrument van erfpacht wordt uitdrukkelijk als optie aangeboden aan potentiële kopers van een appartement in De Machinist. Erfpacht wordt dus niet als verplichting opgelegd vanuit het oogpunt van eigendombehoud van de gemeente Rijswijk. De uitgifte van bouwgrond in de vorm van erfpacht voor nieuwbouw in RijswijkBuiten is als aanvullende maatregel bedoeld op het gronduitgiftebeleid door verkoop. Kopers van een appartement in De Machinist kunnen de erfpacht ten allen tijde omzetten in koop onder de daarvoor geldende voorwaarden.

De erfpachtcanon wordt elk half jaar door de gemeente Rijswijk achteraf in rekening gebracht op 30 juni en 31 december. Tien maanden betaal je dus alleen het hypotheekdeel aan de hypotheeknemer (‘de bank’) tweemaal per jaar betaal je daarnaast een groter bedrag ineens aan de gemeente. Dit heeft geen invloed op het fiscale voordeel.

Erfpacht omzetten naar koop
Het is echter te allen tijde mogelijk de grond alsnog in eigendom te verkrijgen. Dit kan gunstig zijn wanneer bijvoorbeeld de hypotheekrente daalt en je de financieringsmogelijkheid wel hebt. De hoogte (grondprijs) hiervan blijft de eerste twintig jaar gelijk. Ook is het erfpachtcontract bij verkoop van uw woning overdraagbaar aan de nieuwe koper.

Bespreek de mogelijkheden van de erfpachtregeling met NEXTHome
Andere uitgangpunten zoals de verhouding tussen grondprijs en opstal, de hypotheekrente en de hoogte van de canon leiden tot een andere uitkomst. Jouw persoonlijke situatie kan ook van invloed zijn op het (fiscale) voordeel. Stem daarom altijd de financieringsmogelijkheden af met een financieel adviseur. NEXTHome is de hypotheekspecialist van De Machinist, en bespreekt graag gratis en vrijblijvend samen met jou wat de mogelijkheden zijn. Stuur een email naar info@nexthome.nl of bel via 0186 – 745 772.

Vragen over erfpacht?
Heb je vragen over de erfpachtregeling? Bekijk de website: https://www.rijswijkbuiten.nl/rijswijkbuiten/erfpacht/
Of neem dan contact op met Informatiecentrum RijswijkBuiten. Stuur een e-mail naar rijswijkbuiten@rijswijk.nl of bel naar telefoonnummer 070 – 326 19 75.