Locatie en omgeving

Het project De Machinist wordt gebouwd in deelgebied Parkrijk in de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten. RijswijkBuiten ligt nabij het centrum van Rijswijk en Delft. Den Haag en Rotterdam zijn daarnaast goed en snel bereikbaar via de snelwegen A4 en A13. In dit voormalig glastuinbouwgebied tussen Rijswijk en Delft worden tot 2026 ruim 3500 nieuwe duurzame woningen gebouwd, verdeeld over de deelgebieden Sion, Parkrijk en Pasgeld.

Groenstedelijk wonen in Parkrijk

We noemen het gebied niet voor niets Parkrijk: het aangrenzende Wilhelminapark met maar liefst 150 hectare groen vormt het uitgangspunt voor het stedenbouwkundig ontwerp van de wijk. Parkrijk wordt zo ingericht dat elke straat straks in verbinding staat met het veelzijdige recreatiegebied. De lange lanen met de daaraan gelegen woningen vormen het verlengde van het park. In het park kunt u heerlijk wandelen, fietsen of hardlopen en genieten van het groen. Voor kinderen is een speeltuin aanwezig en bij warm weer is het zelfs mogelijk om een duik te nemen in de zwemvijver!
Ook aan tal van voorzieningen is gedacht. In deelgebied Parkrijk zijn inmiddels twee basisscholen gevestigd: één basisschool in een tijdelijke locatie en één basisschool in combinatie met een kinderopvang en gymzaal in de nieuwbouw van Montessori Kindcentrum Parkrijk. In het eerste kwartaal van 2023 is winkelcomplex De Koploper, met een Lidl supermarkt en een aantal (nog te openen) dagwinkels, opgeleverd. In juni 2022 is gestart met de nieuwbouw van een gezondheidscentrum in Parkrijk. Tenslotte is er aan de zuidkant van Parkrijk een kleinschalig bedrijventerrein te vinden dat ook de komende jaren nog wordt uitgebreid.

Duurzaam wonen in Parkrijk

In RijswijkBuiten wordt gebouwd aan een duurzame woonwijk. Naast energiezuinige woningen, voorzieningen en een groene en waterrijke inrichting van de openbare ruimte, betekent dit voor Parkrijk ook dat er bewust wordt omgegaan met de (schaarse) beschikbare ruimte en mobiliteit.

Bovengrondse waterafvoer

Het regenwater van de daken en wegen stroomt bovengronds af naar speciale goten, die het laagste punt vormen in het wegprofiel. Vervolgens zorgen de watergangen en de speciaal ingerichte openbare groenstroken voor de (tijdelijke) opvang van het water en een (vertraagde) afvoer naar het Wilhelminapark. Hierdoor kan regenwater versneld worden afgevoerd naar omliggende waterpartijen en wordt schade door wateroverlast aan woningen en infrastructuur voorkomen.

Slim omgaan met mobiliteit

Bewoners worden gestimuleerd om zo veel als mogelijk gebruik te maken van duurzamere vormen van mobiliteit, zoals fietsen, deelauto’s en openbaar vervoer. Daarom is hier bij de ontwikkeling van deelgebied Parkrijk vanaf het begin rekening mee gehouden. Zo is er minder ruimte voor autoverkeer, waardoor per woning rekening wordt gehouden met een gemiddelde parkeernorm van 1,3 parkeerplaatsen per woning, waarvan 0,3 voor bezoekersparkeren. Hierdoor ontstaat een leefbare buurt, met minder auto’s in de wijk en meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de autoluwe straten.

Als alternatief voor de (tweede) auto kunnen bewoners gebruik maken van duurzame (elektrische) deelauto’s en (bak)fietsen. De aanleg en het aanbod van deze voorzieningen maken onderdeel uit van de ontwikkeling van Parkrijk. Dit houdt in dat er op 8 tot 11 centrale plekken in Parkrijk mobiliteitspunten (zogenaamde Hely Hubs) gerealiseerd worden. Kijk voor meer informatie op rijswijkbuiten.nl/deelmobiliteit.

De locaties op bovenstaande plattegrond zijn indicatief en er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. Kijk voor meer informatie op rijswijkbuiten.nl/deelmobiliteit.

In de omgeving van Parkrijk de Machinist

RijswijkBuiten en dus ook de omgeving van Parkrijk de Machinist wordt in meerdere fasen gebouwd. Hierbij een korte toelichting op projecten die zijn gerealiseerd of gebouwd worden in de buurt van Parkrijk de Machinist.

Digitale kaart

In onderstaande digitale kaart vindt u meer informatie over de diverse ontwikkelingen in de wijk. Klik op een project om meer informatie te lezen, op de verschillende projectpagina’s leest u meer informatie over de betreffende projecten. In de tekst onder de kaart worden enkele projecten toegelicht.

Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Rijswijk adviseert iedereen die geïnteresseerd is in een woning in RijswijkBuiten goed kennis te nemen van het bestemmingsplan

Eengezinswoningen in De Vlinderpoort en Wonen in de Cocon

Ten westen van Parkrijk de Machinist zijn begin 2023 38 eengezinshuurwoningen met 3 bouwlagen in project Wonen in de Cocon opgeleverd. Daarnaast wordt er sinds december 2022 gebouwd aan De Vlinderpoort, bestaande uit 27 eengezinswoningen en appartementen. De woningen zijn 3 of 4 bouwlagen hoog. De woningen in De Vlinderpoort zijn waarschijnlijk eind 2023 klaar.

Tiny Forest

In de autovrije Distelvlinderstraat komt o.a. een Tiny Forest. Dit is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van ongeveer 200 vierkante meter. Het is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren er over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Naar verwachting wordt het Tiny Forest en de rest van het groen in de Distelvlinderstraat in het najaar van 2023 aangelegd. Het ontwerp voor het Tiny Forest is is samenwerking met de gemeente Rijswijk, IVN Natuureducatie, basisschool- en kinderopvang IKC Parkrijk en de (toekomstig) bewoners van Parkrijk gemaakt.

Appartementen Wonen in de Cocon, Integraal Kindcentrum en woon-winkelcomplex De Koploper

Ten zuiden van Parkrijk de Machinist zijn een appartementencomplex bestaande uit 10 verdiepingen, een basisschool en kinderopvang en een woon-winkelcomplex te vinden. In woon-winkelcomplex De Koploper zit een Lidl-supermarkt, 135 huurwoningen en verder openen de Trekpleister, Primera, een snackbar en een wijkontmoetingsruimte hier hun deuren.

Projecten in ontwikkeling

De plannen voor het gebied ten noorden van Parkrijk de Machinist zijn op dit moment nog in ontwikkeling. Hier komen verschillende soorten woningen, zoals eengezinswoningen en appartementen. De bouwlagen hiervoor variëren tussen de 3 en 12 bouwlagen. Kijk voor meer informatie hierover in de digitale kaart op www.rijswijkbuiten.nl/projecten, of neem contact op met informatiecentrum RijswijkBuiten.